බූස්ස සමගි පාපැදි ජය අවිශ්ක මැඩොන්සාට

 ඡායාරූපය:

බූස්ස සමගි පාපැදි ජය අවිශ්ක මැඩොන්සාට

බූස්ස සමගි ක්‍රීඩා සමාජය විසින් සංවිධානය කළ විවෘත රේසිං පාපදි සවාරියේ ජය ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ අවිශ්ක මැඩොන්සා හිමිකර ගැනීමට සමත් විය. තරගය අවසන් කිරීම සඳහා මැඩොන්සා ගතකළ කාලය. පැය 3යි, මිනිත්තු 4යි, තත්ත්පර 28කි.

කිලෝ මීටර 160ක් දුර පැවැති තරගයේ දෙවැනි ස්ථානය හිමි වූයේ වරාය අධිකාරීයේම ෂෙනාල් චමෝද් ද සිල්වාටයි. ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ ළහිරු මධුෂංක ප්‍රනාන්දු තරගයේ තෙවැන්න විය.

බූස්සෙන් ආරම්භවූ තරගය ගාලු පාර ඔස්සේ අම්බලන්ගොඩට පැමිණ අම්බලන්ගොඩින් නැවත බූස්ස හරහා මාතරට ගොස් ආපසු බූස්සට පැමිණීමෙන් අවසන් විය.

ඡායා [ක්‍රිස්ටි පී. දයාසෝම]

මාතෘකා