බේරේ වැව සුන්දර කළ ජෙට් ස්කී ශූරතාව විජේකෝන්ට

 ඡායාරූපය:

බේරේ වැව සුන්දර කළ ජෙට් ස්කී ශූරතාව විජේකෝන්ට

නාවික හමුදා අති ධාවනකාරි ජල ක්‍රීඩා සංචිතය මගින් හයවන වරටත් සංවිධානය කරනු ලැබු ජෙට් ස්කී ශූරතා තරගාවලියේ ශූරතාව දිනාගැනීමට ඩබ්ලිව්.එච්.එම්.ඩී. විජේකෝන් සමත්විය. එම තරගාවලිය පසුගියදා (06 සහ 07) බේරේ වැවේදී ඉතා සාර්ථක අයුරින් පැවැත්විණි. එහි ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා වශයෙන් නාවික හමුදාපති, වයිස් අද්මිරාල් පියල් ද සිල්වා සහභාගී විය.

ලෝකයේ ප්‍රමුඛ පෙළේ ජල ක්‍රීඩාවක් වන ‘ස්කී’ ක්‍රීඩාව ශ්‍රී ලංකාව තුළ ප්‍රචලිත කිරීම හා අප්‍රේල් උත්සව සමයේදී සංචාරකයින්ගේ වැඩි ආකර්ශනයක් ලබා ගැනීම අරමුණු කරගනිමින් ‘ස්කී’ ක්‍රිඩාව ව්‍යාප්ත කිරීමේ ප්‍රධාන පාර්ශවකරු ලෙස ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව මෙම ශූරතාවලිය සංවිධානය කරනු ලබන අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ ‘ස්කී’ ක්‍රීඩාව ප්‍රචලිත කිරීම සඳහා වන එකම තරගාවලියද මෙයවේ.

‘ස්කී’ අශ්ව බල 130 සිට 300 දක්වා වූ ‘Slalom’, ‘Drag’සහ ප්‍රවීණයන්ගේ අංශය ආදි වූ තරඟ ඉසව් රැසක් පැවැති අතර, ඒ සඳහා මෙවර ද දිවයිනේ නන් දෙසින් පැමිණි ක්‍රීඩකයින් විශාල පිරිසක් සහභාගීවූහ. එමෙන්ම මෙවර පළමු වරට ‘ස්කී’ තරගාවලියේදී කාන්තා ඉසව්වක් ද පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා තිබිණි.

එහි ජෙට් ස්කී අශ්ව බල 130 දක්වා වූ ‘Drag’ අංශයෙන් ඒ.එම්.කේ. අධිකාරි, ජෙට් ස්කී අශ්ව බල 260 දක්වා වූ ‘Drag’ අංශයෙන් ජේ.ඒ.පී.කේ. ජයසිංහ, ජෙට් ස්කී අශ්ව බල 300 දක්වා වූ ‘Drag’ පළමු තැන ජනිත් වික්‍රමරත්න, ජෙට් ස්කී අශ්ව බල 130 දක්වා වූ ‘Slalom’ ජේ.ඒ.පී.කේ.ජයසිංහ හිමිකරගත් අතර ජෙට් ස්කී අශ්ව බල 260 දක්වා වූ ‘Slalom’ අංශයේ ජය ඩබ්.එච්.එම්. ඩී. විජේකෝන්ටත් ජෙට් ස්කී අශ්ව බල 300 දක්වා වූ ‘Slalom’ තරග අංශයෙන් ඔහු විසින්මෙ දිනාගත්තේය.

ජෙට් ස්කී ‘Drag’ කාන්තා තරග අංශය (විවෘත) සහ ‘Slalom’ අංශයේ මුල් තැන පිළිවෙලින් ආර්.ඒ.අයි. මධුෂානිට හිමිව ඇති අතර ප්‍රවීන අංශයේ ජය ඒ.බී. ධනපාල ට හිමිව තිබේ.

මාතෘකා