සුපිරි පළාත් එක්දින තරග අද සිට

 ඡායාරූපය:

සුපිරි පළාත් එක්දින තරග අද සිට

කොළඹ සහ දඹුල්ල කණ්ඩායම් රංගිරි දඹුල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේදීත්, මහනුවර සහ ගාල්ල කණ්ඩායම් පල්ලෙකැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේදීත් තරග වැදීමෙන් අද සුපිරි අන්තර් පළාත් එක්දින ක්‍රිකට් තරගාවලිය ඇරඹේ.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන මෙම තරගාවලිය අප්‍රේල් මස 4 වැනිදා සිට 11 වැනිදා දක්වා රංගිරි දඹුල්ල සහ පල්ලෙකැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණවලදී පැවැත්වෙයි. තරගාවලිය සඳහා කණ්ඩායම් 4ක් එක්ව සිටින අතර එක් කණ්ඩායමකට තරග 3 බැගින් මූලික වටයේදී හිමිවන පරිදි ලීග් ක්‍රමයට තරගාවලිය සැලසුම් කර ඇත. මූලික වටය අවසන් වීමෙන් පසුව ලකුණු සටහනේ අංක 1 සහ 2 කණ්ඩායම් අතර අවසන් මහා තරගය පැවැත්වීමට නියමිතය.

එම අවසන් තරගය රංගිරි දඹුල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වෙන්නේ අප්‍රේල් 11 වැනිදාය.

තරග කාලසටහන

අප්‍රේල් 4 වැනිදා - කොළඹ සහ දඹුල්ල අතර - දඹුල්ලේදී

අප්‍රේල් 4 වැනිදා - මහනුවර සහ ගාල්ල අතර - පල්ලේකැලේදී

අප්‍රේල් 6 වැනිදා - දඹුල්ල සහ ගාල්ල අතර - දඹුල්ලේදී

අප්‍රේල් 6 වැනිදා - කොළඹ සහ මහනුවර අතර - පල්ලේකැලේදී

අප්‍රේල් 8 වැනිදා - දඹුල්ල සහ මහනුවර අතර - දඹුල්ලේදී

අප්‍රේල් 8 වැනිදා - කොළඹ සහ ගාල්ල - පල්ලේකැලේදී

අප්‍රේල් 10 වැනිදා - තෙවැනි ස්ථාන තේරීමේ තරගය - දඹුල්ලේදී

අප්‍රේල් 11 වැනිදා - අවසන් මහ තරගය - දඹුල්ලේදී

[ඩබ්ලිව්. ආර්. කුමාර]

මාතෘකා

ජනප්‍රිය ලිපි