ඈෂ්ලිගෙන් FCIDයට පැමිණිල්ලක්

 ඡායාරූපය:

ඈෂ්ලිගෙන් FCIDයට පැමිණිල්ලක්

එළඹෙන එංගලන්ත තරග සංචාරයට අදාළව විකාශන අයිතිය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයට ලැබිය යුතු ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 5.5ක් ක්‍රිකට් ආයතනයේ මූල්‍ය අංශයේ ප්‍රධානියෙකුගේ විදේශීය ගිණුමකට බැර කර ගැනීමට දැරූ උත්සහයක් සම්බන්ධයෙන් පොලිස් මූල්‍ය අපරාධ කොට්ඨාසය විමර්ශන ආරම්භ කර තිෙබ්. මේ පිළිබද පොලිස් මූල්‍ය අපරාධ කොට්ඨාසයට ක්‍රිකට් ආයතනයේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී ඈෂ්ලි ද සිල්වා පැමිණිලි කළ බව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසා සිටියි.

ක්‍රිකට් ආයතනයේ ගිනුම් අංශයේ ප්‍රධානියා ලෙස සේවයට එක්කරගත් පුද්ගලයකු විසින් මෙම වංචාව සිදුකර ඇති බවයි පැවසෙන අතර ඔහු එංගලන්ත පිෙළ් ශ්‍රී ලංකා සංචාරය වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා පිෙළ් විකාශ අයිතිය ලබාගෙන ඇති සෝනි සමාගම ලබාදුන් ඩොලර් මිලියන 5.5ක මුදලක් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ නොවන වෙනත් ගිණුමකට යොමු කිරීමට උත්සාහ දරමින් මේ වංචාව සිදු කිරීමට උත්සාහ ගෙන තිබෙන බවද වාර්තා ෙව්.

ක්‍රිකට් ආයතනයේ සියලුම ප්‍රධානීන් දැනටමත් මෙම සිදුවීම පිළිබද ක්‍රීඩා අමාත්‍ය ෆයිසර් මුස්තාපාට දැනුම් දී ඇත. මේ අතර පසුගිය වසරක කාලය තුළ සිදු වූ සියලු විකාශන අයිතීන් අලෙවි කිරීම් සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ප්‍රධාන විධායක නිලධාරිවරයාගේ උපදෙස් මත විගණන පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීමටද ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය තීරණය කර තිෙබ්.

[ඩබ්ලිව්. අාර්. කුමාර]

 

මාතෘකා

ජනප්‍රිය ලිපි