ආසියානු සත් සාමාජික රග්බි ශූරතාව

 ඡායාරූපය:

ආසියානු සත් සාමාජික රග්බි ශූරතාව

කොරියාව හමුවේ ශ්‍රී ලංකාව පසුබසී

ආසියානු සත් සාමාජික රග්බි තරගාවලියේ ශ්‍රී ලංකාව සමග පැවැති තරගයෙන් ලකුණු 22-14ක් ලෙස ජය අත්කර ගැනීමට දකුණු කොරියාව ඊයේ සමත් විය.

තරගයේ පළමු අර්ධයේදී දකුණු කොරියානු ක්‍රීඩකයින් උත්සාහක ලකුණු දෙකක් මගින් ලකුණු 10ක් ලබාගත් අතර බුද්ධිම පියරතන වාර්තා කළ උත්සාහක දිනුම සුදම් සූරියආරච්චි ප්‍රවර්තනය කළ හෙයින් ලකුණු තත්ත්වය 10-7ක් විය.

දෙවන අර්ධයේදීද දකුණු කොරියානු ක්‍රීඩකයින් උත්සාහ ලකුණු දෙකක් වාර්තා කරමින් ඉන් එකක ප්‍රවර්තනය සාර්ථක කර ගැනීමට සමත් විය. ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ලබාගත් දෙවැනි උත්සාහක දිනුම සුදර්ශන මුතුතන්ත්‍රී වාර්තා කළ අතර එහි ප්‍රවර්තනයද සූරියආරච්චි විසින් සාර්ථක කරගන්නා ලද හෙයින් තරගය අවසන් වූයේ ලකුණු 22-14ක් ලෙසිනි.

තරගාවලියේ ශ්‍රී ලංකාව සහභාගි වූ පළමු තරගයෙන් චීන තායිපේ කණ්ඩායම පරාජය කරමින් ලකුණු 33-12ක ජයක් වාර්තා කිරීමට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පසුගිය සෙනසුරාදා (29) සමත් විය.

මාතෘකා

ජනප්‍රිය ලිපි