93 වැනි ජාතික බොක්සිං ශූරතා තරගාවලිය

 ඡායාරූපය:

93 වැනි ජාතික බොක්සිං ශූරතා තරගාවලිය

හොඳම බොක්සිං ක්‍රීඩකයා යුද හමුදාවේ සංජීව නුවන්

දක්ෂතම ක්‍රීඩිකාව යුනිචෙලා ආයතනයේ නදීකා පුෂ්පකුමාරි

ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ එම්.පී.ජී. සංජීව නුවන් හොඳම විද්‍යානුකූල බොක්සිං ක්‍රීඩකයා ලෙසත්, දක්ෂතම බොක්සිං ක්‍රීඩිකාව ලෙස යුනිචෙලා බොක්සිං කණ්ඩායම නියෝජනය කළ නදීකා පුෂ්පකුමාරිටද පසුගියදා සම්මාන හිමිවිය. ඒ පසු ගිය සති අන්තයේ කොළඹ රාජකීය බොක්සිං පීධිකාවේදී නිමාව දුටු 93 වැනි ජාතික බොක්සිං ශූරතා තරගාවලියේදීය.

කි.ග්‍රෑ. 49 ලයිට් ෆ්ලයිවේට් බර පන්තියෙන් තරග වැදුණු සංජීව නුවන් අවසන් තරගයේදී විනිසුරු තීරණ 5-0ක් ලෙස ඒ.එම්.ජී.අයි. බණ්ඩාර පරාජය කරමින් තම බර පන්තියේ ශූරතාව හිමිකර ගැනීමට සමත් විය.

යුනිචෙලා කණ්ඩායමේ නදීකා පුෂ්පකුමාරි විසින් කි.ග්‍රෑ. 48 ලයිට් ෆ්ලයිවේට් බර පන්තියෙන් තරග වදිමින් ශූරතාව හිමිකර ගත්තේ අවසන් තරගයේදී ශ්‍රී ලංකා පොලිසියේ අයි.පී.ආර්.එස්. ඉලංගරත්න පරාජය කරමිනි. ඒ විනිසුරු තීරණ 4-1ක් ලෙසිණි.

එසේම වසරේ බොක්සිං ක්‍රීඩකයා ලෙස ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ එම්.වී.අයි.ආර්.එස්. බණ්ඩාර සම්මාන ලැබූ අතර වසරේ බොක්සිං ක්‍රීඩිකාවට හිමි සම්මානය හිමි වූයේ ශ්‍රී ලංකාවේ සුපිරි බොක්සිං ශූරිය වන අනූෂා කොඩිතුවක්කුටයි.

වසරේ සාර්ථකම බොක්සිං කණ්ඩායම ලෙස මුත්තයියා ක්ෂේවියර් අනුස්මරණ අභියෝගතා ශූරතාව හිමිවූයේ ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදා කණ්ඩායමටය.

තරගාවලියේ හොඳම පරාජිතයාට හිමි වන ඩොනල්ඩ් මුණසිංහ අභියෝගතා ශූරතාව හිමි කර ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා පොලිසියේ කේ.වී.එල්. එරන්ද සමත් විණි. එහි හොඳම පරාජිත ක්‍රීඩිකාව ලෙස ශ්‍රී ලංකා පොලිසියේ අයි.පී.ආර්.එස්. ඉලංගරත්න සම්මානයට පාත්‍ර විය.

තරග ප්‍රතිඵල කාන්තා ශූරතා

කි.ග්‍රෑ. 48නදීකා පුෂ්පකුමාරි (යුනිචෙලා)

කි.ග්‍රෑ.. 51 - කේ.ඒ.කේ. නිල්මිණි (යුනිචෙලා)

කි.ග්‍රෑ. 57 කේ.ඒ.කේ. හංසිකා (යුනිචෙලා)

කි.ග්‍රෑ.. 60 කේ.ඒ.ඩී. ධර්මතිලක (යුනිචෙලා)

කි.ග්‍රෑ. 64 එස්. එන්. සඳමාලි (පොලිසිය)

කි.ග්‍රෑ. 69 එච්.එම්.කේ.ජී.එල්. උදයන්ගනී (යුනිචෙලා)

කි.ග්‍රෑ. 75 පී.කේ. සුමුදු (යුද හමුදාව)

කි.ග්‍රෑ. 81 ජී.ඩී.එම්.එච්. ජයදේව (යුනිචෙලා)

පිරිමි ශූරතා

කි.ග්‍රෑ. 49 සංජීව නුවන් (යුද හමුදාව)

කි.ග්‍රෑ.. 52එම්.වී.අයි.ආර්.එස්. බණ්ඩාර (යුද හමුදාව)

කි.ග්‍රෑ. 56 යූ.එන්.කේ. අමරවංශ (ස්ලිම්ලයින්)

කි.ග්‍රෑ. 60 කේ.ඒ.එස්.බී. ජයම්පති (ස්ලිම්ලයින්)

කි.ග්‍රෑ.64 පී.වී.ඩී.ඩී.ඩී. පසරමාදු (ස්ලිම්ලයින්)

කි.ග්‍රෑ. 69 එන්.එම්. හෙට්ටිආරච්චි (ස්ලිම්ලයින්)

කි.ග්‍රෑ. 75 ඒච්.ඩබ්.ජී.පී. අමරසිරි (පොලිසිය)

කි.ග්‍රෑ. 81 ජී.ඒ්.එන්. ප්‍රනාන්දු (නාවික හමුදාව)

කි.ග්‍රෑ.91 ඩබ්.එල්. සඳුන් (ගුවන් හමුදාව)

කි.ග්‍රෑ. 91ට වැඩි ඒ්.ආර්.බී.ඊ. තිලකරත්න (යුද හමුදාව)

[ඩබ්ලිව්. ආර්. කුමාර]

මාතෘකා