ද්වන්ද සටන් ලෝක ශූරතා වුෂූ තරගාවලියේදී ශ්‍රී ලංකාවට ලෝකඩ පදක්කමක්

 ඡායාරූපය:

ද්වන්ද සටන් ලෝක ශූරතා වුෂූ තරගාවලියේදී ශ්‍රී ලංකාවට ලෝකඩ පදක්කමක්

චීනයේ හංජෝ නගරයේ පැවැති නව වැනි ‘වුෂූ සන්දා (ද්වන්ද සටන්) ලෝක කුසලාන ’තරගාවලියට සහභාගිවූ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩක ලක්ෂ්මන් ගුණසේකර කිලෝ ග්‍රෑම් 48 බර පංතිය යටතේ ලෝකඩ පදක්කම් හිමිකරගෙන තිබේ. මෙම ද්වන්ද සටන් ලෝක ශූරතා තරගාවලිය සඳහා සුදුසුකම් ලබාගැනීමට සමත් වන්නේ දෙවසරකට වරක් පැවැත්වෙන ලෝක ශූරතා වුෂූ තරගාවලියේ පදක්කමක් හිමිකරගත් ක්‍රීඩකයින් පමණි. පසුගියදා රුසියාවේ කසාන් නුවර පැවැති 14 වැනි ලෝක ශූරතා තරගාවලියේදී ලෝකඩ පදක්කමක් දිනාගැනීමෙන් අනතුරුව මෙම ද්වන්ද සටන් තරගාවලියට ලක්ෂ්මන් ගුණසේකර ඇරැයුම් ලැබුවේය.

මීට පෙර 2012 වසරේ මැලේසියාවේ පැවැති ලෝක ශූරතා තරගාවලියේදීද ඔහු ලෝකඩ පදක්කමට හිමිකම් කීය.

ඒ අනුව චීනයේ පැවැති සන්දා ද්වන්ද සටන් තරගාවලියට සුදුසුකම් ලැබූ ලක්ෂ්මන් 2014 වසරේද එහි ලෝකඩ පදක්කම් ලාභියා වූයේය. ලෝක ශූරතා වුෂූ තරගාවලි දෙකකදී හා ද්වන්ද සටන් තරගාවලි දෙකකදී ලෝක පදක්කම් දිනාගත් එකම ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩකයා වන්නේද ලක්ෂ්මන් ගුණසේකරය. ඔහුගේ පුහුණුකරු වශයෙන් ජාතික ද්වන්ද සටන් පුහුණුකරු කටයුතු කරනු ලබයි.

මාතෘකා