ක්‍රිකට් නිලවරණය මැයි 31 වැනිදා

 ඡායාරූපය:

ක්‍රිකට් නිලවරණය මැයි 31 වැනිදා

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ කල් දැමූ නිලවරණය මෙම මස 31 වැනිදා පැවැත්වීමට එම ආයතනය තීරණය කර තිබේ. ඊයේ පැවැති මාධ්‍ය හමුවක් අමතමින් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සභාපති තිලංග සුමතිපාල මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කළේය. ක්‍රීඩා අමාත්‍ය ෆයිසර් මුස්තාපා මහතා වැඩ බලන ක්‍රීඩා ඇමැතිවරයා වශයෙන් සිටියදී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් නිලවරණයට අදාළව පත්කළ නිලවරණ කමිටුව නීතිවිරෝධී බව ප්‍රකාශ කරමින් මැයි මස 19 වැනිදා පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ නිලවරණය අත්හිටුවනු ලැබුණේය. ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය වෙනුවට අතුරු කමිටුවක ස්වරූපයෙන් වත්මන් පරිපාලනය ක්‍රියාත්මක විය යුතු බවද ඔහු නියෝග කර තිබිණි. ඒ අනුව යළි විශේෂ මහ සභා රැස්වීමක් පවත්වා නව නිලවරණ කමිටුවක් පත්කරගැනීමට කටයුතු කරන ලෙස ෆයිසර් මුස්තාෆා මහතාගේ තීරණය විය.

මේ අනුව ක්‍රියාත්මක වූ තිලංග සුමතිපාල මහතාගේ සභාපතිත්වයෙන් යුත් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පරිපාලනය යළි විශේෂ මහා සභා රැස්වීමක් පවත්වා මෙම මස 19 වැනිදා නිලවරණ කමිටුව අලුතින් පත්කිරීමට තීරණය කර තිබේ. ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයාගේ අනුමැතිය අනුව නීතිපතිවරයා දැනුවත් කර ඔහුගේ උපදෙස් ප්‍රකාරව නිලවරණය මෙම මස 31 වැනිදා පැවැත්වීමට තීරණය කර ඇති බව අද ප්‍රකාශ කළේය. මේ අනුව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් නිලවරණය බොහෝ දුරට මෙම මස 31 වැනිදා පැවැත්වීමට හැකියාවක් හිමිවනු ඇති බව සඳහන්.

මාතෘකා