අවසන් තරගය පැරදුණත් සත් සාමාජික රග්බි ශූරතාව සී.එච්. කණ්ඩායමට

 ඡායාරූපය:

අවසන් තරගය පැරදුණත් සත් සාමාජික රග්බි ශූරතාව සී.එච්. කණ්ඩායමට

ඩයලොග් අන්තර් සමාජ සත් සාමාජික රග්බි ශූරතාව දිනා ගැනීමට සී.එච්. ඇන්ඩ් එෆ්.සී. කණ්ඩායම පසුගිය සති අන්තයේ සමත් විය. අදියර දෙකක් යටතේ පැවති තරගාවලියේ ජුනි 2වැනිදා සහ 3වැනිදා පැවති පළමු අදියර ජය ගැනීමට මහනුවර කණ්ඩායම සමත් වූ අතර ඉරිදා අවසන් වූ දෙවැනි අදියරේ ජය හිමිවූයේ සී.ආර්. ඇන්ඩ් එෆ්. සී. කණ්ඩායමටයි. අවසන් තරගයේදී ඔවුන් අතින් ලකුණු 26-12ක් ලෙස පරාජය වූයේ සී.එච්. ඇන්ඩ් එෆ්.සී පිලයි.

නමුත් තරගාවලි දෙකේදීම වැඩි දස්කම් දැක්වූ සී.එච්. ඇන්ඩ් එෆ්.සී පිලට ශූරතාවය හිමි විය. අනු ශූරතාවය ගුවන් හමුදා ඒ කණ්ඩායමට හිමි විය.

කාන්තා ශූරතාව හිමිවූයේ නාවික හමුදා කාන්තා කණ්ඩායමටයි.

[ඩබ්ලිව්. ආර්. කුමාර]

ඡායා [වාසිත පටබැඳිගේ]

මාතෘකා