ආසියානු කනිෂ්ඨ කාන්තා වොලිබෝල් වියට්නාමයේ

 ඡායාරූපය:

ආසියානු කනිෂ්ඨ කාන්තා වොලිබෝල් වියට්නාමයේ

ආසියානු කනිෂ්ඨ කාන්තා වොලිබෝල් තරගාවලියට සහභාගී වන ශ්‍රී ලංකා කනිෂ්ඨ කාන්තා වොලිබෝල් කණ්ඩායම අද දිවයිනෙන් පිටත්ව යයි. වියට්නාමයේ හැනොයි නගරයේ පැවැත්වෙන මෙම තරගාවලිය ජූනි 10 වැනිදා සිට 17 වැනිදා අතර කාලය තුළ පැවැත්වීමට තරග සංවිධායකයන් කටයුතු කර ඇත. රටවල් 16 ක කණ්ඩායම් සහභාගී වන මෙම තරගාවලියට ශ්‍රී ලංකාව ඩී කාණ්ඩයෙන් තරග වැදීමට නියමිතය.

එම කාණ්ඩය සඳහා නවසීලන්තය, උස්බකිස්ථානය සහ මැලේසියාව ඇතුළත්ව තිබේ. ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායමේ නායිකාව වශයෙන් කටයුතු කරනු ලබන්නේ එච්. එම්. දිනූෂා දිල්රුක්ෂි ක්‍රීඩිකාවයි.

කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු ලෙස සුමේධ විමලවීර, සහාය පුහුණුකරු වශයෙන් තාරක රත්නවීර, අභ්‍යාසක ලෙස මොරිස් චමින්ද සහ කණ්ඩායම භාර කාන්තා නිලධාරිනිය වශයෙන් පුෂ්පා බොතේජු යන මත්ම,මහත්මීන් සංචාරයට එක්වීමට නියමිතය. කණ්ඩායමේ කළමනාකරු ලෙස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (ක්‍රීඩා) හා ශ්‍රී ලංකා වොලිබෝල් සම්මේලනයේ උප සභාපති මංජුල කාරියවසම් මහතා කටයුතු කරනු ලබයි. තරගාවලියට සහභාගිවන කණ්ඩායම - පී.බී.ඩී. රෂිනි ඉෂාරා ධම්මිස්සර මධ්‍ය මහ විද්‍යාලය, ඩබ්.ඩී. ශිහාරා සෙව්මිණි ආනමඩුව මධ්‍ය මහ විද්‍යාලය, එච්.එම්. දිනුෂා දිල්රුක්ෂි ආනමඩුව මධ්‍ය මහ විද්‍යාලය , අයි.ඒ.අයි. සෙව්වන්දි, බී.ඒ. සංසලා නෙත්මිණි තරුණසේවා සභාව, මාකොළ, ඒ.පී. නිපුනි අයෝධ්‍යා ආනමඩුව මධ්‍ය මහ විද්‍යාලය, ඩබ්.කේ. පියුමි භාෂිණි ආනමඩුව මධ්‍ය මහ විද්‍යාලය , ඩබ්.කේ. පියුමි භාග්‍යා ආනමඩුව මධ්‍ය මහ විද්‍යාලය, පී.ඩී. රිෂිනේත්‍රා බාලසුරිය ලුම්බිණි විද්‍යාලය, ඩබ්.පී.නෙත්මි කෞෂල්‍යා නවාංජනි විජයබා ජාතික පාසල , එච්. කෝසලා සෙව්වන්දි ඇහැලියගොඩ ධර්මපාල මහ විද්‍යාලය, ජේ.පී. රිද්මිකා සංජීවනි ආනමඩුව මධ්‍ය මහ විද්‍යාලය

මාතෘකා