ලේක් හවුස් අන්තර් දෙපාර්තමේන්තු ක්‍රිකට් සහ නෙට්බෝල් තරගාවලිය

 ඡායාරූපය:

ලේක් හවුස් අන්තර් දෙපාර්තමේන්තු ක්‍රිකට් සහ නෙට්බෝල් තරගාවලිය

පසුගිය සෙනසුරාදා කොළඹ ගුවන් හමුදා ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවති ලේක් හවුස් අන්තර් දෙපාර්තමේන්තු ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ශූරතාව අවසන් තරගයේදි මුද්‍රණ අංශ කණ්ඩායම පරාජය කළ ආරක්ෂක අංශ කණ්ඩායමට හිමි විය. තරගාවලියේ වීරයා සම්මානය හිමිකර ගත්තේ ආරක්ෂක අංශ කණ්ඩායමේ ඩබ්. ඒ. රංග ප්‍රියාමල් විසිනි.

නෙට්බෝල් ශූරතාව හිමිවූයේ කහ කණ්ඩායමටයි. ඔවුන් අතින් අවසන් තරගයේදී පරාජය වූ කොළ කණ්ඩායමට අනුශූරතාව හිමි විය.

ඡායාරූපවල දැක්වෙන්නේ ක්‍රිකට් ශූරතාව දිනූ ආරක්ෂක අංශ කණ්ඩායමේ නායක එම්. සුජිත් කුමාර ප්‍රනාන්දු සහ නෙට්බෝල ශූරතාවය දිනූ කහ කණ්ඩායමේ නායිකා උදුලා පීරිස් ඇතුළු එක්සත් ප්‍රවෘත්ති පත්‍ර සමාගමේ සභාපති ක්‍රිෂාන්ත කුරේ මහතා අතින් ශූරතා කුසලාන ලබා ගත් අවස්ථාවයි.

මාතෘකා