ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුවේ මූල්‍ය සංචිත රුපියල් මිලියන 83ට නගී

 ඡායාරූපය:

ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුවේ මූල්‍ය සංචිත රුපියල් මිලියන 83ට නගී

රට තුළ ක්‍රීඩාව සංවර්ධනය සඳහා රුපියල් මිලියන 79කට ආසන්න මුදල් ප්‍රමාණයක් තමන් පරිපාලන කටයුතු සිදුකළ කාල සීමාව තුළ ‍ෙගවූ බව ජාතික ඔලිම්පික් කමිටු මහ ලේකම් මැක්ස්වල් ද සිල්වා මහතා පවසයි. වාර්ෂික ගිනුම් වාර්තා සම්බන්ධයෙන් වන පැහැදිලි කිරීමක් කරමින් ඔහු මේ බව සඳහන් කර තිබේ. නිවැරදි ලෙසම පවසන්නේ නම් රුපියල් 78, 983,981.46ක මුදල් ප්‍රමාණයක් මේ අනුව ක්‍රීඩා සංගම්වලට ගෙවා ඇති බව සඳහන්ය. ඒ 2011 වසරේ සිට 2016 වසර දක්වා පරිපාලන කාල සීමාව වෙනුවෙන් බව සඳහන්ය.
මෙයින් රුපියල් 59,660,719.46 ක්‍රීඩකයන්ගේ හා ක්‍රීඩා පරිපාලකයන්ගේ දැනුම වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා ශිෂ්‍යත්ව වශයෙන් ප්‍රදානය කර ඇත. ඉතිරි මුදල වන රු. 19,323,262.00 ගෙවා ඇත්තේ වාර්ෂික ක්‍රීඩා සංගම් ප්‍රතිපාදන වශයෙනි. මෙහි වැඩිම මුදල් ප්‍රමාණයක් හිමිකරගෙන ඇත්තේ බැඩ්මින්ටන් සම්මේලනය විසිනි. ඉන් අනතුරුව වැඩිම මුදලක් ගෙවා ඇත්තේ ටෙනිස් සම්මේලනයටයි. ශ්‍රී ලංකා මලල ක්‍රීඩා සංගමය විසින් තෙවැනියට විශාලතම ඔලිම්පික් කමිටු ප්‍රතිපාදනවලට හිමිකම් කියා ඇත. මේස පන්දු, බර ඉසිලීම් ඉන් අනතුරුව ස්ථාන ගතව ඇති අතර මහ ලේකම් මැක්ස්වල් ද සිල්වා මහතා දැනට තනතුරු හොබවනු ලබන ජුඩෝ සම්මේලනය වෙනුවෙන් ඉන් අනතුරුව මුදල් ප්‍රතිපාදන ලබාදී තිබේ.
වර්තමාන නිලවරණයේදී සභාපති තනතුර සඳහා තරග වදින පාර්ශ්වය වන රොහාන් ද සිල්වා මහතා සභාපතිත්වය දරණ ආධුනික රුවල් ඔරු සංගමය වෙනුවෙන් ඊට පසු මුදල් ප්‍රතිපාදන වෙන් කිරීමට ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුව කටයුතු කර ඇත.
තැන්පතු ගිනුමේ වර්ධනයක්
ඔලිම්පික් කමිටු ගිනුමේ සැලකිය යුතු වර්ධනයක් වත්මන් පරිපාලනය බලයට පත්වීමෙන් අනතුරුව අත්පත් කරගෙන ඇති බව ජාතික ඔලිම්පික් කමිටු මහ ලේකම් මැක්ස්වල් ද සිල්වා මහතා සිය සංගමයේ ගිනුම් වාර්තා සංක්ෂිප්ත කිරිමේදී දක්වා ඇත. 2009 වසරේ සිට ඔලිම්පික් කමිටුවේ මූල්‍ය සංචිත රුපියල් මිලියන හතකට ආසන්න අගයක් ගත් (6,796,431.92) තැන්පතු මුදල රුපියල් මිලියන 76,030,663.22 කින් ඉහළ දැමීමට හැකිවූ බව ඔහු වාර්තාවක් නිකුත් කරමින් පවසයි. එය වර්තමානය වනවිට එය රුපියල් මිලියන 82,827,095.14 ක් දක්වා වර්ධනය වී ඇතැයි ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුව නිවේදනය කර සිටී. එහෙයින් ඇතැම් පුද්ගලයන් විසින් කරනු ලබන මූල්‍ය අක්‍රමිකතා චෝදනාවන්ට වත්මන් පරිපාලනයට ඇඟිලි දිගුකළ නොහැකි බව එම සංගමය වැඩි දුටත් සඳහන් කර ඇත.

මාතෘකා