ශීර්ෂපාඨ
Monday 2018-05-21
  • කල් යල් බැලීම

    මෑත කාලීන වසර කිහිපයේම මැයි, ජූනි දෙමාසය ස්වභාවික විපත් සිදු වූ කාල සමයක් ලෙස හඳුන්වා දිය හැකිය. නිරිත දිග මෝසම මැයි මාසයේ මැද සිට ඔක්තෝම්බර් දක්වා මාලදිවයින, ශ්‍රී ලංකාව, ඉන්දියාව ඇතුළු නිවර්තන කලාපීය ආසියාතික රටවල් රැසකට බලපාමින් වැසි ගෙන දෙන සමයකි. මේ අතරින් ශ්‍රී ලංකාව දැඩි බලපෑමට ලක්වන්නේ මැයි...
Breaking News
  • පාසල් පාපන්දු දක්ෂයින් තෝරන සමස්ත ලංකා පාපන්දු තරගාවලිය ජූලි 5 දා සිට

    ශ්‍රී ලංකා පාසල් පාපන්දු සංගමය, අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ ක්‍රීඩා අංශය සමඟ එක්ව සංවිධානය කරන වයස අවුරුදු 12න් පහළ සමස්ත ලංකා බාලක, බාලිකා පාසල් පාපන්දු තරගාවලිය ලබන ජූලි 5 සිට 30 වැනිදා දක්වා පළාත් මට්ටමින් පැවැත්වෙයි.මෙම තරගාවලියට බාලිකා කණ්ඩායම් 250ක්...
    පාසල් පාපන්දු දක්ෂයින් තෝරන සමස්ත ලංකා පාපන්දු තරගාවලිය ජූලි 5 දා සිට